Reglement Bike m d’r yn 2023

1. Deelname aan Bike m d’r yn is geheel op eigen risico van de deelnemers.

2. De organisatie van Bike m d’r yn is op geen enkele manier aansprakelijk voor eventueel geleden schade en of opgelopen letsel van de deelnemers aan de race.

3. De organisatie is eveneens niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade en of opgelopen letsel van derden (toeschouwers), die wordt toegebracht door deelnemers of ander toeschouwers voor, tijdens en na het evenement.

4. De deelnemers dienen er voor te zorgen dat hun fiets zo veilig en deugdelijk mogelijk is.
5. De fiets mag geen gevaar vormen voor de deelnemers, omstanders en toeschouwers van de race.

6. De fiets mag geen uitstekende elementen hebben, die bestuurder of toeschouwers kunnen verwonden. Uitstekende voorwerpen, scherpe delen, vuur, vuurwerk etc. zijn niet toegestaan.

7. De fiets moet voorzien zijn van een degelijke stuurinrichting die door de bestuurder veilig en stabiel bedienbaar is.

8. De fiets moet over een rem beschikken die de fiets tijdens het afdalen kan afremmen maar ook tot stilstand kan brengen.

9. De fiets mag van enkele aangedreven door een origineel trapmechanisme.
10. Er mogen geen elektrische energie dragende componenten op de fiets aanwezig zijn.

11. Ieder team is verantwoordelijk voor zijn fiets. Achtergelaten fietsen worden op kosten van het team afgevoerd.

12. Voorafgaand aan de race dienen de deelnemers hun fiets te laten keuren door de technische commissie. Deze commissie behoudt zich het recht voor om een in hun ogen onveilige fiets te weerhouden van deelname aan het evenement

13. De technische keuring vindt plaats in de voorafgaand aan de race. De keuring van de remmen wordt uitgevoerd met een remtest.

14. Na goedkeuring mag er niet meer aan de fiets worden gesleuteld. 15. er mogen maximaal 2 personen aan boord zijn tijdens de race.

16. De deelnemers zijn verplicht gebruik te maken van beschermende kledij, waaronder een helm, dichte schoenen en kleding die armen en benen volledig bedekt.

17. De bestuurder dient ten alle tijden de veiligheid van zichzelf en anderen hoog in het vaandel te houden.

18. Winnaar is het team dat het parcours op de juiste wijze in de totaal snelste tijd heeft afgelegd. En/of de langste afstand. Er zijn een aantal prijzen voor de snelste tijd, voor de mooiste fiets en voor de pechvogel van de dag.

19 Voor onrechtmatigheden, onreglementaire gedragingen en voor het missen van hindernissen van de teams tijdens de race wordt door de jury straftijd geteld.

20. Wanneer een team een ander team tijdens de race met opzet hindert zal het hinderende team worden gediskwalificeerd, en worden uitgesloten voor verdere deelname aan het evenement. Het gehinderde team mag de race opnieuw rijden.

21. Deelname aan Bike m d’r yn kan uitsluitend plaatsvinden via een inschrijfformulier dat verkregen is van de organisatie. Eenieder die deelneemt dient dit formulier te hebben getekend. Hiermee verklaart men deel te nemen op eigen risico en op de hoogte te zijn van het reglement en de daarin opgenomen bepalingen. De organisatie kan men niet aansprakelijk stellen voor eventuele ongevallen en/of schade aan personen en/of materiaal.

22. De minimale leeftijd van de deelnemer moet 15 jaar zijn. Is de deelnemer jonger dan 18 jaar? Dan is bij de inschrijving schriftelijke toestemming van beide ouders nodig of van degenen die het ouderlijke gezag hebben.

23. Elke team moet een eigen fiets hebben, een fiets mag niet door twee verschillende teams gebruikt worden.

24. In geval van een geschil heeft de organisatie altijd gelijk.